REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KloshArt.pl

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.kloshart.pl prowadzony jest przez firmę Arleta Kuznowicz, sklep@kloshart.pl, NIP 6652512781, REGON 369061889.

 2. Wypełnienie "Formularza" zamówienia lub utworzenie "Konta" w naszym sklepie jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.

 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzglednie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 4. Sklep zastrzega sobie prawo do odwołania, zmiany całości lub części oferty, organizowania i odwoływania akcji promocyjnych bez podania przyczyny.

 5. Sklep dokłada wszelkich starań aby prezentowane towary jak najlepiej oddawały ich stan faktyczny. Mimo to dopuszcza się iż ewentualnie kolorystyka towarów prezentowanych na fotografiach może nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego.

 6. Towary oferowane przez sklep są nowe.

 

§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem formularza dostępnego na strony internetowej www.kloshart.pl i poczty elektroniczne na adres sklep@kloshart.pl oraz telefonicznie od Poniedziałku do Piątku w godzinach od 09:00 do 17:00.

 3. Podanie nieprawdziwych danych stanowi podstawę do odmowy realizacji zamówienia.

 4. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu i podany jest na stronie sklepu.

 5. Zakupu w sklepie może dokonać wyłącznie osoba pełnoletnia.

 6. Składanie Zamówień w Sklepie może odbywać się za pośrednictwem założonego Konta Klienta lub wypełnionego formularza podczas składania zamówienia.

 7. Klient potwierdza chęć złożenia Zamówienia Towaru poprzez kliknięcie „Zamawiam” podczas składania zamówienia, a następnie kliknięcie w link wysłany przez Sklep mailem.

 8. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

 9. Zamówienie trafia do realizacji po dokonaniu przez Klienta Płatności zgodnie z §3 pkt 5 niniejszego regulaminu.

 10. Sklep może anulować zamówienie jeśli KLIENT nie opłaci zamówienia w ciągu 5 dni roboczych od daty jego złożenia. KLIENT zostanie o tym fakcie poinformowany stosownym e-mail’em przesłanym na adres podany w formularzu rejestracyjnym.

 

§3. PŁATNOŚCI

 1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 2. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu.

 3. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.

 4. Sprzedawca akceptuje następujące metody Płatności:

  • przelew na konto sklepu ( mBank:  12 1140 2004 0000 3002 7619 5910 )

  • ​​​​płatność w systemie ( z wykorzystaniem serwisu płatności elektronicznych tpay.com ).

 5. ​Dniem dokonania Płatności jest dzień zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sprzedawcy.

 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów.

 7. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. 

 

§4. DOSTAWA

 1. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.

 2. Towar dostarczany jest na adres wskazany w Zamówieniu.

 3. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia.

 4. Koszty dostawy ponosi Kupujący. Przy zamówieniach powyżej 200 zł (brutto) koszty dostawy ponosi Sprzedający. Wyjątkiem mogą być produkty o niestandardowych wymiarach lub wadze. 

 5. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem:

  • ​firmy kurierskiej DPD – czas dostawy maksymalnie 48 godzin roboczych;

  • firmy kurierskiej UPS – czas dostawy maksymalnie 48 godzin roboczych;

  • transport własny, produkty wielkogabarytowe, wymagające transportu na palecie – czas dostawy maksymalnie 72 godziny robocze.

 6. Termin wysyłki wyrażony jest w dniach roboczych i liczy się od dnia zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

  • produkty znajdujące się w magazynie Sklepu wysyłane są w ciągu 24 godzin od momentu zaksięgowania środków na rachunku bankowym.

  • Produkty na zamówienie posiadają orientacyjny termin realizacji wynoszący 2-4 tygodnie. Z przyczyn niezależnych od Sklepu termin ten może ulec wydłużeniu o czym Klienci są informowani drogą telefoniczną lub e-mailową.

 7. Przesyłkę z towarem należy otworzyć w obecności pracownika firmy, która dostarczyła paczkę w celu sprawdzenia jej kompletności i ewentualnego uszkodzenia. Jeżeli przesyłka nosi ślady uszkodzenia lub jej otwierania, nie należy jej przyjmować, a w obecności pracownika firmy doręczającej sporządzić stosowny protokół zgodny z przepisami firmy dostarczającej przesyłkę. W innym przypadku reklamacje dotyczące uszkodzenia towaru podczas transportu nie będą uwzględniane.

 8. W przypadku nieodebrania przez KLIENTA towaru wysłanego przez sklep, KLIENT zostanie obciążony kosztami związanymi ze zwrotem nie doręczonej przesyłki [Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 9 stycznia 2004r. W sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych w §37 stanowi, iż za czynności związane ze zwrotem przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego do nadawcy (po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub wydania odbiorcy) pobiera się opłatę] oraz ponownej jej wysyłki. W przypadku powrotu przesyłki do sklepu i niemożności kontaktu z KLIENTEM, przesyłka ta będzie przechowywana przez okres 3 miesięcy. Po tym czasie zawartość przesyłki ulega przepadkowi na rzecz sklepu a wpłacone wcześniej pieniądze nie będą zwracane.

 

§5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Arleta Kuznowicz KloshArt, ul. Złota 4, 62-590 Węglew Kolonia, e-mail: sklep@kloshart.pl, tel. 533 864 833) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Formularz odstąpienia od umowy znajdą Państwo na dole regulaminu w załączniku nr 1.

 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

 

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 2. Odbierzemy od Państwa zwracane produkty niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany jeżeli odbierzemy od Państwa produkty przed upływem terminu 14 dni. Koszt zwrotu towaru ponosi sklep. Wyjątek stanowią produkty, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykły sposób odesłane pocztą lub kurierem (na przykład produkty wielkogabarytowe, wymagające transportu na palecie). W tym przypadku będą Państwo musieli pokryć bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 130 PLN. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku umowy, w których przedmiotem świadczenia  jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

§6. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW.

 1. Sprzedający jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556 [3] kodeksu Cywilnego.

 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: Arleta Kuznowicz, ul. Złota 4, 62-590 Węglew Kolonia, +48 533 864 833, sklep@kloshart.pl. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 3. Sprzedający nie jest producentem Towarów. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru. Producent może ponosić odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej.

 4. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Towaru z umową, Klient ma prawo złożenia pisemnej reklamacji. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym Klient dowiedział się o niezgodności Towaru z umową, nie później jednak niż w terminie dwóch lat od dnia wydania Towaru.

 5. W przypadku skorzystania z prawa reklamacji, należy  pisemnie zgłosić reklamację i jednocześnie odesłać reklamowany towar wraz z dowodem zakupu (paragonem albo fakturą).

 6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta istnieje możliwość wymiany reklamowanego produktu na inny lub zwrot należności na konto bankowe wskazane przez Klienta. Zwrot zostaje zrealizowany w terminie 14 dni od momentu rozpatrzenia reklamacji.

 7. Koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedającego pokrywa Klient. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

                     §7. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

 1. Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: KloshArt Maciej Kuznowicz, ul. Złota 4, 62-590 Węglew Kolonia lub mailowo pod adres: sklep@kloshart.pl.

 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

 5. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 

            Załączniki do pobrania:

            Załącznik nr 1 - Wzór formularza odstąpienia od umowy.

 

 

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymaj 5% rabatu na swoje pierwsze zakupy

Ładowanie...

Strona sklepu korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej. Polityka cookies

Zamknij